Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Yhteystiedot8

SF-Caravan Valkeakosken Seutu ry
Hakalanranta 51
Ritvala
37720 Valkeakoski

puh. 040 702 6005

sfcaravanvalkeakosken
seutury@pp.inet.fi

Aluevastaavat
Pertti Meronen ja

Erkki Vuotovesi

   

  If – Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö

 

1. LUKU

ALUEEN TARKOITUS

     

1 §

Hakalanrannan karavaanarialue on tarkoitettu SF- Caravan ry:n sekä sen pohjoismaisten- ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen jäsenten virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön.

     

2 §

Lisäksi alueella voivat yöpyä vanhempiensa vaunuissa ja autoissa SF- Caravan Valkeakosken seutu ry:n jäsenten lapset perheineen. Jos lapset perheineen yöpyvät ilman vanhempiaan, yöpymisistä peritään normaali vuorokausihinta. (Päivitetty 26.6.2010 hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti)

2. LUKU

ALUEELLE SAAPUMINEN

     

3 §

Alue toimii osin itsepalveluperiaatteella. Saapuessasi ilmoittaudu toiminnasta vastaaville henkilöille tai soittamalla aluevastaavalle.

     

4 §

Osoita tarvittaessa jäsenyytesi jäsenkortilla.

     

5 §

Moottoriajoneuvolla liikkuminen alueella on sallittu vain suoraan sisääntulon ja oman leiriytymispaikan välillä.

     

6 §

Alueella on noudatettava annettuja nopeusrajoituksia sekä muita liikennemerkein annettuja määräyksiä.

     

7 §

Vierailijoiden tulee jättää autonsa parkkipaikalle.

     

8 §

Vältä tarpeetonta häiriötä, jos saavut alueelle illalla tai lähdet aikaisin aamulla. Alueella hiljaisuus klo 23.00-7.00

3. LUKU

LEIRIYTYMINEN

     

9 §

Noudata matkailuvaunun tai -auton sijoittamisessa alueisännän tms. ohjeita. 

     

10 §

Matkailuvaunujen / -autojen tai näiden etutelttojen/katosten etäisyyden tulee olla vähintään neljä (4) metriä.

     

11 §

Alueelle ei saa pystyttää irrallisia telttoja. Yöpyminen on sallittu ainoastaan matkailuvaunussa/-autossa.

4. LUKU

OLESKELU ALUEELLA

     

12 §

Tulenteko alueella on sallittu vain tätä tarkoitusta varten varatuilla paikoilla.

     

13 §

Kiinteät järjestelyt ja rakenteet matkailuvaunusi/-autosi ympärillä ovat kiellettyjä.

     

14 §

Kunnioita toisten toiveita saada olla rauhassa.

     

15 §

Ampuma-aseiden, vaarallisten teräaseiden sekä muiden häiritsevien ja vaarallisten esineiden tuominen alueelle on kielletty.

     

16 §

Noudata radion, television, musiikki-instrumenttien yms. käytössä varovaisuutta ja hienovaraisuutta koko vuorokauden ajan.

     

17 §

Huolehdi siitä, etteivät lastesi leikit häiritse toisia asukkaita.

     

18 §

Moottoriajoneuvon joutokäynti on kielletty. (ANA 5 §)

     

19 §

Lemmikkieläimet on pidettävä alueella kytkettyinä. Niitä ei saa myöskään viedä grillikatokseen, pesu- ja WC-tiloihin eikä muihinkaan yleisiin tiloihin.

     

20 §

Hiljaisuus alueella on klo: 23.00 - 7.00 (Hiljaisuus EI tarkoita normaalia puheääntä!)

5. LUKU

PUHTAUS JA SIISTEYS

     

21 §

Pidä käyttämäsi alue siistinä ja puhdista se huolellisesti lähtiessäsi alueelta.

     

22 §

Toimita erilaiset jätteet niille varattuihin jätesäkkeihin tai -astioihin.

     

23 §

Henkilökohtainen peseytyminen ja pyykinpesu on sallittu vain niitä varten varatuissa paikoissa.

6. LUKU

VASTUUKYSYMYKSET

     

24 §

Jokaisen velvollisuus on omalta osaltaan huolehtia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä.

     

25 §

Jokaisen on huolehdittava omasta omaisuudestaan.

     

26 §

Vahingon aiheuttaja on ensi sijassa velvollinen korvaamaan tapahtuneen vahingon. (Vahingonkorvauslaki)

     

27 §

Tutustu ilmoitustaululla oleviin pelastusohjeisiin.

     

28 §

Henkilö tai vaunukunta, joka ei noudata ohjeita, voidaan poistaa alueelta.

7. LUKU

LÄHTEMINEN ALUEELTA

     

29 §

Alueelta lähtiessäsi käyttämäsi paikka vapautuu seuraavan vierailijan käytettäväksi. 

8. LUKU

YLEISIÄ OHJEITA

     

30 §

Edellä esitetyn lisäksi jokaisen tulee noudattaa niitä ohjeita ja määräyksiä, jota ulkoilulaissa ja kunnallisissa järjestyssäännöissä on sekä lisäksi alueisännän antamia ohjeita.

     

Valkeakoskella 12. päivänä syyskuuta 1995 SF-C Valkeakosken seutu ry:n hallitus