Hakalanranta – leirintäalueen säännöt

Hakalanrannan leirintäalueen säännöt

Alueen tarkoitus

1 §  Hakalanrannan karavaanarialue on tarkoitettu SF- Caravan ry:n sekä sen pohjoismaisten- ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen jäsenten virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön.

2 §  Lisäksi alueella voivat yöpyä vanhempiensa vaunuissa ja autoissa SF- Caravan Valkeakosken seutu ry:n jäsenten lapset perheineen. Jos lapset perheineen yöpyvät ilman vanhempiaan, yöpymisistä peritään normaali vuorokausihinta. (Päivitetty 26.6.2010 hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti)

Alueelle saapuminen

3 §  Alue toimii osin itsepalveluperiaatteella. Saapuessasi ilmoittaudu toiminnasta vastaaville henkilöille tai soittamalla aluevastaavalle.

4 §  Osoita tarvittaessa jäsenyytesi jäsenkortilla.

5 §  Moottoriajoneuvolla liikkuminen alueella on sallittu vain suoraan sisääntulon ja oman leiriytymispaikan välillä.

6 §  Alueella on noudatettava annettuja nopeusrajoituksia sekä muita liikennemerkein annettuja määräyksiä.

7 §  Vierailijoiden tulee jättää autonsa parkkipaikalle.

8 §  Vältä tarpeetonta häiriötä, jos saavut alueelle illalla tai lähdet aikaisin aamulla. Alueella on hiljaisuus klo 23.00-7.00

Leiriytyminen

9 §  Noudata matkailuvaunun tai -auton sijoittamisessa alueisännän tms. ohjeita.

10 §  Matkailuvaunujen / -autojen tai näiden etutelttojen/katosten etäisyyden tulee olla vähintään neljä (4) metriä.

11 §  Alueelle ei saa pystyttää irrallisia telttoja. Yöpyminen on sallittu ainoastaan matkailuvaunussa/-autossa.

Oleskelu alueella

12 §  Tulenteko alueella on sallittu vain tätä tarkoitusta varten varatuilla paikoilla.

13 §  Kiinteät järjestelyt ja rakenteet matkailuvaunusi/-autosi ympärillä ovat kiellettyjä.

14 §  Kunnioita toisten toiveita saada olla rauhassa.

15 §  Ampuma-aseiden, vaarallisten teräaseiden sekä muiden häiritsevien ja vaarallisten esineiden tuominen alueelle on kielletty.

16 §  Noudata radion, television, musiikki-instrumenttien yms. käytössä varovaisuutta ja hienovaraisuutta koko vuorokauden ajan.

17 §  Huolehdi siitä, etteivät lastesi leikit häiritse toisia asukkaita.

18 §  Moottoriajoneuvon joutokäynti on kielletty. (ANA 5 §)

19 §  Lemmikkieläimet on pidettävä alueella kytkettyinä. Niitä ei saa myöskään viedä grillikatokseen, pesu- ja WC-tiloihin eikä muihinkaan yleisiin tiloihin.

20 §  Hiljaisuus alueella on klo: 23.00 – 7.00 (Hiljaisuus EI tarkoita normaalia puheääntä!)

Puhtaus ja siisteys

21 §  Pidä käyttämäsi alue siistinä ja puhdista se huolellisesti lähtiessäsi alueelta.

22 §  Toimita erilaiset jätteet niille varattuihin jätesäkkeihin tai -astioihin.

23 §  Henkilökohtainen peseytyminen ja pyykinpesu on sallittu vain niitä varten varatuissa paikoissa.

Vastuukysymykset

24 §  Jokaisen velvollisuus on omalta osaltaan huolehtia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä.

25 §  Jokaisen on huolehdittava omasta omaisuudestaan.

26 §  Vahingon aiheuttaja on ensi sijassa velvollinen korvaamaan tapahtuneen vahingon. (Vahingonkorvauslaki)

27 §  Tutustu ilmoitustaululla oleviin pelastusohjeisiin.

28 §  Henkilö tai vaunukunta, joka ei noudata ohjeita, voidaan poistaa alueelta.

Lähteminen alueelta

29 §  Alueelta lähtiessäsi käyttämäsi paikka vapautuu seuraavan vierailijan käytettäväksi.

Yleisiä ohjeita

30 §  Edellä esitetyn lisäksi jokaisen tulee noudattaa niitä ohjeita ja määräyksiä, jota ulkoilulaissa ja kunnallisissa järjestyssäännöissä on sekä lisäksi alueisännän antamia ohjeita.

Valkeakoskella 12. päivänä syyskuuta 1995

SF-C Valkeakosken seutu ry:n hallitus

fi